LP/2018/500 Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o prevencii a boji proti trestnej činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2018/00580-021
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/500
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 31.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 31.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: