LP/2018/5 Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-077-288
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného pripomienkového konania je nevyhnutnosť vydať predmetné opatrenie do začiatku účinnosti novely zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 23. februára 2018.
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/5
Dátum začiatku MPK: 05.01.2018
Dátum konca MPK: 15.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: