LP/2018/491 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: NBS1-000-025-398
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/491
Dátum začiatku MPK: 10.07.2018
Dátum konca MPK: 30.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 30.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia: 01.08.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)