LP/2018/490 Zákon Zákon o štátnej službe pri výkone súdnictva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 32778/2018-110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/490
Dátum začiatku MPK: 09.07.2018
Dátum konca MPK: 27.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia: 27.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)