LP/2018/489 Správa o výsledkoch implementácie programu JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a využitie získaných skúseností v súčasnom a budúcom období

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/012893/2018-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/489
Dátum začiatku MPK: 06.07.2018
Dátum konca MPK: 19.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.07.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2018
Ukončenie štádia: 19.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)