LP/2018/485 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15861/2018-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/485
Dátum začiatku MPK: 04.07.2018
Dátum konca MPK: 25.07.2018
Novelizované predpisy: 1/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)