LP/2018/478 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na poskytovanie informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 12561/2018–M_OPVA
Podnet: na základe § 66b ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/478
Dátum začiatku MPK: 10.07.2018
Dátum konca MPK: 30.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 30.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: