LP/2018/475 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1040)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 348/2018-100
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh zákona podľa čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR
Posledná zmena: 12.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/475
Dátum začiatku MPK: 02.07.2018
Dátum konca MPK: 11.07.2018
Novelizované predpisy: 467/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

530/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)