LP/2018/474 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2205/2018-310
Podnet: na základe § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/474
Dátum začiatku MPK: 02.07.2018
Dátum konca MPK: 16.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia: 31.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)