LP/2018/473 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy