LP/2018/473 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 2621/2018/oLG-01
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 187/2016
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 16. októbra do 06. novembra 2017 a do medzirezortného pripomienkového konania sa predkladá opätovne z dôvodu času, ktorý od predošlého pripomienkovania uplynul.
Posledná zmena: 27.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/473
Dátum začiatku MPK: 02.07.2018
Dátum konca MPK: 11.07.2018
Novelizované predpisy: 131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

566/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

85/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 14.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 17.12.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.09.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)