LP/2018/471 Návrh Riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 85/2018-SCP
Podnet: Iniciatíva Európskej komisie
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 07.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/471
Dátum začiatku MPK: 29.06.2018
Dátum konca MPK: 06.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)