LP/2018/470 Mimoriadne finančné požiadavky na kontrolu afrického moru ošípaných na území Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2072/2018-520
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/470
Dátum začiatku MPK: 29.06.2018
Dátum konca MPK: 13.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia: 23.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.07.2018
Ukončenie štádia: 24.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.07.2018
Ukončenie štádia: 24.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)