LP/2018/47 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou a investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 25.835)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/007722/2018-32
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/47
Dátum začiatku MPK: 29.01.2018
Dátum konca MPK: 09.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)