LP/2018/469 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2501/2018/oLG-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/469
Dátum začiatku MPK: 29.06.2018
Dátum konca MPK: 20.07.2018
Novelizované predpisy: 336/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

539/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

524/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

111/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2018
Ukončenie štádia: 15.08.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)