LP/2018/468 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 855/19577/2018/OVS
Podnet: Na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020
časti 5. (oblasť verejnej služby)
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba zabezpecenia legislativneho procesu tak, aby navrh zakona nadobudol ucinnost 1. Januara 2019.
Posledná zmena: 03.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/468
Dátum začiatku MPK: 29.06.2018
Dátum konca MPK: 13.07.2018
Novelizované predpisy: 553/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 21.08.2018
Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 21.08.2018
Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)