LP/2018/463 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 10400-0122/2018
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. 10. 2013
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/463
Dátum začiatku MPK: 28.06.2018
Dátum konca MPK: 12.07.2018
Dátum ukončenia procesu: 18.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)