LP/2018/46 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ............2018, o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S02951-2018-OL
Podnet: § 162 ods. 5 zákona č. .../2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/46
Dátum začiatku MPK: 26.01.2018
Dátum konca MPK: 15.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)