LP/2018/458 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2018/300/007594/02539
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/458
Dátum začiatku MPK: 28.06.2018
Dátum konca MPK: 19.07.2018
Novelizované predpisy: 193/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 19.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)