LP/2018/456 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ú
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/10508/2018-77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/456
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 31.07.2018
Novelizované predpisy: 235/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

289/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 31.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)