LP/2018/454 Riadne predbežné stanovisko k návrhu SMERNICE RADY, ktorou sa mení smernica Rady 2016/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/013693/2018-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/454
Dátum začiatku MPK: 26.06.2018
Dátum konca MPK: 10.07.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)