LP/2018/444 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3042-2018-KPSR
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rozkopál, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom predloženia iniciatívneho materiálu je operatívne zabezpečenie počítačovej bezpečnosti nákupom potrebného hardvéru, softvéru a integrácia registratúry s portálom verejnej správy s dôrazom na začatie a priebeh procesu verejného obstarávania.
Posledná zmena: 03.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/444
Dátum začiatku MPK: 25.06.2018
Dátum konca MPK: 29.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.06.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)