LP/2018/430 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/013741/2018-181, z. č. 024754/2018
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/430
Dátum začiatku MPK: 25.06.2018
Dátum konca MPK: 09.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 20.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)