LP/2018/429 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 2417/2018-410
Podnet: Na základe úlohy č. 7 na mesiac december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 a na základe úlohy č. B.2 uznesenia vlády SR č. 558 zo 7.12.2016
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/429
Dátum začiatku MPK: 22.06.2018
Dátum konca MPK: 13.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia: 18.09.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)