LP/2018/428 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/007705/2018-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/428
Dátum začiatku MPK: 22.06.2018
Dátum konca MPK: 13.07.2018
Novelizované predpisy: 222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia: 28.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.08.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)