LP/2018/426 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MEMOLAK s.r.o., IČO: 36 557 587, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec, okres Lučenec

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05879/2018-4220-21617
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/426
Dátum začiatku MPK: 22.06.2018
Dátum konca MPK: 06.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)