LP/2018/415 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 17710/2018/SCDPK/43808
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/415
Dátum začiatku MPK: 21.06.2018
Dátum konca MPK: 04.07.2018
Dátum ukončenia procesu: 14.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.07.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)