LP/2018/413 Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: IROP-2018-840/7000-10
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/413
Dátum začiatku MPK: 20.06.2018
Dátum konca MPK: 03.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)