LP/2018/409 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-205-10/2018-OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň v dôsledku koordinácie plánovania vojenských cvičení so zahraničnými partnermi.
Posledná zmena: 23.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/409
Dátum začiatku MPK: 18.06.2018
Dátum konca MPK: 22.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.06.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)