LP/2018/401 Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (na verziu 3.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2163/2018-600
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál je predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania vzhľadom na povinnosť RO predložiť oficiálnu žiadosť o zmenu OP RH v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca EK na schválenie do 30.06.2018
Posledná zmena: 22.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/401
Dátum začiatku MPK: 15.06.2018
Dátum konca MPK: 21.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)