LP/2018/40 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2858/2018-5.2
Podnet: podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/40
Dátum začiatku MPK: 30.01.2018
Dátum konca MPK: 12.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia: 13.02.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)