LP/2018/4 Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-220/2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/4
Dátum začiatku MPK: 03.01.2018
Dátum konca MPK: 23.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)