LP/2018/394 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .... 2018
o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
§ 1
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní.
Pridať
§ 2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2019 je 62 rokov a 202 dní.
Pridať
§ 3
Referenčný vek na kalendárny rok 2019 je 62 rokov.
Pridať
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu je označený okrem pozitívneho vplyvu aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V súvislosti s úpravou dôchodkového veku, ktorý sa zvyšuje o 63 dní je v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu uvedená kvantifikácia úspory výdavkov v rozpočte Sociálnej poisťovne. Z tohto dôvodu žiadam v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu neoznačovať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu je označený okrem pozitívneho vplyvu aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V súvislosti s úpravou dôchodkového veku, ktorý sa zvyšuje o 63 dní je v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu uvedená kvantifikácia úspory výdavkov v rozpočte Sociálnej poisťovne. Z tohto dôvodu žiadam v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu neoznačovať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k celému materiálu KOZ SR považuje teraz platný spôsob zvyšovania dôchodkového veku za príliš intenzívny, nezodpovedajúci vývoju zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky. Skutočnosť, že pracujúci človek nevie, kedy dosiahne dôchodkový vek, lebo jeho zvyšovanie je určené parametrami, ktoré jednotlivec nemôže ovplyvniť a nikto nevie jednoznačne ako sa budú vyvíjať v budúcnosti, negatívne ovplyvňuje najmä preddôchodkovú časť populácie. Ale aj v mladších ročníkoch vyvoláva dojem, že nemá zmysel zabezpečovať sa na dôchodok, lebo sa ho nedožijú, čo, podľa názoru KOZ SR, negatívne pôsobí najmä na doplnkové dôchodkové systémy. V tejto ďalšej etape zvyšovania dôchodkového veku, hoci predchádzajúca sa ešte neskončila, sa za tri roky zvýši dôchodkový vek takmer o 7 mesiacov. Pokračovanie v tomto trende považuje KOZ SR za neprijateľné a aj preto opätovne žiada prijatie zákona o určení stropu zvyšovania dôchodkového veku na hranici 64 rokov. Táto veková hranica pre vznik nároku na starobný dôchodok je podľa názoru väčšiny zamestnancov, ktorých KOZ SR reprezentuje, maximom z hľadiska fyzického zdravotného stavu väčšiny obyvateľstva aj z hľadiska jej mentálnej akceptovateľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2018 Detail