LP/2018/394 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .... 2018
o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní.
Pridať
§ 2
Pridať
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2019 je 62 rokov a 202 dní.
Pridať
§ 3
Pridať
Referenčný vek na kalendárny rok 2019 je 62 rokov.
Pridať
§ 4
Pridať
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.