LP/2018/394 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 13155/2018–M_OPVA
Podnet: § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/394
Dátum začiatku MPK: 25.06.2018
Dátum konca MPK: 16.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 14.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)