LP/2018/386 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní Hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 100-000-099-823
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/386
Dátum začiatku MPK: 12.06.2018
Dátum konca MPK: 02.07.2018
Dátum ukončenia procesu: 16.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018