LP/2018/384 Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMI-21/11-11/2018-OdRP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň.
Posledná zmena: 19.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/384
Dátum začiatku MPK: 12.06.2018
Dátum konca MPK: 18.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)