LP/2018/381 Návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu a návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 577 z 26. septembra 2013 a úlohy B.2. a úlohy B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 399 z 1. augusta 2012

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7804/2018/KVÚV
Podnet: Uznesenie vlády č. 30 z 24. januára 2018 k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/381
Dátum začiatku MPK: 11.06.2018
Dátum konca MPK: 22.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 11.06.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.06.2018
Ukončenie štádia: 27.06.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)