LP/2018/372 Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/2018-430
Podnet: Uznesenie vlády č. 102 bod B1 a B2 z 1.3.2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/372
Dátum začiatku MPK: 08.06.2018
Dátum konca MPK: 21.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)