LP/2018/370 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/13060/2018-822
Podnet: Na základe §70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: článok 31 ods. 2 - Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 17.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/370
Dátum začiatku MPK: 08.06.2018
Dátum konca MPK: 18.06.2018
Dátum ukončenia procesu: 17.09.2018
Novelizované predpisy: 182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.07.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)