LP/2018/369 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/012936/2018-635
Podnet: Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Gál, Gábor
Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 21.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/369
Dátum začiatku MPK: 08.06.2018
Dátum konca MPK: 15.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)