LP/2018/355 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje: