LP/2018/355 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z poistenia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/010937/2018-731
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/355
Dátum začiatku MPK: 05.06.2018
Dátum konca MPK: 25.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: