LP/2018/354 Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13977/2018-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády SR č. 337/2014 z 9. júla 2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/354
Dátum začiatku MPK: 05.06.2018
Dátum konca MPK: 18.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)