LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 13117/2018-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 14. decembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/350
Dátum začiatku MPK: 04.06.2018
Dátum konca MPK: 15.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)