LP/2018/348 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Súvisiaci proces: Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SELP-OdL-52-4/2018
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/348
Dátum začiatku MPK: 04.06.2018
Dátum konca MPK: 22.06.2018
Novelizované predpisy: 124/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.06.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)