LP/2018/346 Situačná správa o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre potreby 3. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 053870/2018-OIĽZ-0066056
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/346
Dátum začiatku MPK: 01.06.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)