LP/2018/345 Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z027804-2018-ŠT2
Podnet: V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 468 z 11. októbra 2017
úloha podľa bodu B.2.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/345
Dátum začiatku MPK: 01.06.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)