LP/2018/342 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 – 2047

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7373/2018-6.1
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/342
Dátum začiatku MPK: 01.06.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)