LP/2018/335 Správa o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 052837/2018-ORPO-0063040
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 332 z 2. apríla 2002
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky, obsahujúci informácie o celkovej poskytnutej oficiálnej rozvojovej spolupráci SR za rok 2017, bol spracovaný na základe vstupov a individuálnych konzultácií s jednotlivými rezortmi a ústrednými orgánmi štátnej správy. Materiál je predkladaný každoročne a nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie ani informatizáciu spoločnosti.
Posledná zmena: 21.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/335
Dátum začiatku MPK: 31.05.2018
Dátum konca MPK: 06.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 31.05.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)